ମୋ କୁନିଝିଅ ର ଡାଏରୀ 

 

(ବହୁତ୍ ଦିନ ରୁ ଥାକ ଗୁଡାକ  ସଫା କରି ନଥିଲି , ସେଦିନ ସଫା କରୁକରୁ ମୋ ଝିଅର ଡାଏରୀ ଟା ପାଇଲି , ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ଏଇଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେଖୁଚି )

ତା:୧ .୧ .୨୦୧୬

ଆଜି ବାପା ମୋ ଲାଗି  ଏଇ ନୁଆ ଡାଏରୀ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି | ମୋର ଏମିତି ଡାଏରୀ ଲେଖିବାରେ ବହୁତ୍ ଆଗ୍ରହ | ସେଥିପାଇଁ  ବାପା ବୋଧେ ମୋତେ ନୁଆ ବର୍ଷ ରେ ଏଇ ନୁଆ ଡାଏରୀ ଆଣିଦେଲେ | thanks ବାପା !

 

( ୟା ପରେ ଗୁଡାଏ page ଖାଲି  )

ତା: ୧୫.୧ .୨୦୧୬

ଆଜି ସକାଳ ୭ ଟା ରେ ଉଠିଲି | ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଚି,

ମୋତେ ଜର  ହେଇଥିଲା | ସେଥିପାଇଁ  ଏତେ ଦିନ ତୋ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି | ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଡାଏରୀ | ଆଜି ସ୍କୁଲ୍  ବି ଯାଇଥିଲି | ସମସ୍ତେ ଜାନୁଆରୀ ୨୬ ପାଇଁ ଡିବେଟ୍ ରେ ଭାଗ ନବାକୁ ନାଁ  ଦେଉଥିଲେ | ମୋତେ ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାର୍  କହିଲେ ଓଡିଆ ଡିବେଟ୍ ରେ ଭାଗ ନେବାକୁ | ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆମ sub divison ରେ ୧ମ ହେଇଥିଲି ତ , ସେଥିପାଇଁ |

ମୋର କିନ୍ତୁ ଇଛା ହେଉନି | ବହୁତ୍ ପଢା ବାକି ରହିଯାଇଛି |ଦେହ ଭଲ ନ ରହିଲେ ଏମିତି ହୁଏ | ଘରେ ମା କହିଲା , କିଛି ନାହି , ଭାଗ ନେ ପାଇଲେ  ପାଇବୁ , ନହେଲେ ନାଇଁ | ସବୁ ଥିରେ ଭାଗ ନେବା କଥା  | ରାତି ବହୁତ୍ ହେଲାଣି , good night ଡାଏରୀ |

 

 

 

 

 

( ୟା ପରେ ଅନେକ୍ ଦିନ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏତିକି ବେଳେ ଉଠିଲି,ଏତିକିବେଳେ ସ୍କୁଲ୍ ଗଲି, ଏତିକିବେଳେ ଖେଲିଲି , ଏତିକି ବେଳେ ସୋଇଲି  ବାସ୍ )

 

 

ତା:୨୦.୧.୨୦୧୬

ଆଜି ଭୋରୁ ନିଦ ଭାଂଗିଗଲା  | ୪ ଟା ୩୦ ହେଇଥିଲା  | ବହୁତ୍ ଇଛା  ହେଉଥିଲା ଆଉଥରେ ସୋଇବାକୁ | କିନ୍ତୁ ଡିବେଟ୍ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍  କରିବାକୁ ହବ ନା  ?

ବହୁତ୍ ପ୍ରକାର ର ବିଷୟ ରେ ଭାବି  ଭାବି , ଖୋଜି ଖୋଜି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍  କଲି  | ବାପା ଆଉ ଭାଇ  ବି help କରିଥିଲେ | ଦିନ ସାରା ପାଠ ଆଉ ଡିବେଟ୍  ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍  ରେ  ସରିଗଲା| ଏବେ  ମା ଖାଇ ବାକୁ  ଡାକିଲା | ଖାଇ ସାରି ସୋଇବି | good night ଡାଏରୀ |

ତା:୨୧.୧.୨୦୧୬

ଆଜି ୬ ଟା ରେ ଉଠିଲି | କହା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସକାଳ ହେଇଥିଲା କେଜାଣି , ଆଜି ସବୁ ଖରାପ୍ ହେଲା  | ଡିବେଟ୍ ରେ ମୋଠୁ ଖରାପ୍ କହିଥିବା ପିଲାଟିକୁ ୧ମ କରିଦେଲେ | ମୁଁ ବହୁତ୍ କାନ୍ଦିଲି | ଏଇଟା  କଣ ଭଗବାନ୍ ତୁମ ଇଛା ? ଯିଏ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଫଳ ର ଆଶା ରଖିଥାଏ , ତାକୁ ହିଁ ଦୁଃଖ ଦିଅ  ? ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି ଡିବେଟ୍ ରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁନି | ମୋ  ମନ ବହୁତ୍ ଦୁଃଖ |

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s