ଅଭିମାନ

.💐💐💐

ଅଭିମାନ

💐💐💐💐💐💐

ମୋ ସହିତ ସ୍ବପ୍ନ

କରିଛି ଅଭିମାନ,

କହୁଛି…….

ଆଗ ଭଳି ସେ ଆଉ

ଆସି ତ ପାରୁନି

ମୋ ଆଖି ର ଝରକା ଡେଇଁ

ମନ ର ରାଇଜ କୁ ।

ସବୁବେଳେ ସେ

ପାଉଛି ତୁମକୁ

କୋଣ ଅନୁକୋଣେ ,

ବନ୍ଦ ଆଖି ରେ ହେଉ ,

ଅବା ଖୋଲା,

ସବୁଠି ତୁମ ଉପସ୍ଥିତି ।

ମୁଁହଁ ଫୁଲେଇ ବସିଚି ସ୍ୱପ୍ନ,

ଏମିତି ଏମିତି ।

💐💐💐💐💐💐(ଅରବିନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s