ରାତ୍ରି

କିଏ ଆଉ ବୋଳି ଦେଲା
ଆକାଶ ର କ୍ୟାନଭାସ ପରେ ,
ଗାଢ଼ କଳା ରଙ୍ଗର
ବେସ ?
ଆଉ ଛିଞ୍ଚାଡି ଦେଲା
ଧଳା ରଙ୍ଗର
ତୂଳି କୁ ଧୋଇ ସାରି ।
ବିଞ୍ଚି ହେଇଗଲେ
ଅଜସ୍ର ତାରା
ଆଉ ମଝିରେ ବଡ଼
ଗୋଟିଏ ତୋଫା ବିନ୍ଦୁ ।
କେବେ ବଙ୍କା କେବେ ପୁରା ଗୋଲ ।

Advertisements

2 thoughts on “ରାତ୍ରି

  1. ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୀତିଟି ଲେଖାରେ ପାଠକକୁ ମନକୁ ଛୁଇଁପାରେ………..ରୀତାଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି . …. ..

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s