ଜୀବନ

474010e4d3bc87ab6d836edcfe99ed9f

ମୁଠାଏ ବାଲି

ହାତରୁ ଖସୁଛି

ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତରେ

କମ କମ ହେଇ ଚାଲିଛି

କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ

ଜୀବ ପୂରାପୂରି ସରି ?

ପୁରା ସରିବା ଆଗରୁ

ଟିକେ ଭାବି ଦେଖିଲେ

କେତେକାମ ଅଛି ବାକି ?

ସମୟ ର ଅନ୍ୟ ନାମ

ଜୀବନ ………………

(ଅରବିନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ , ମୋ :୭୦୦୮୬୬୭୭୮୫ )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s